Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om fritt rehabiliteringsvalg 2015

Unge funksjonshemmede er svært positive til at pasienter med rehabiliteringsbehov får fritt rehabiliteringsvalg.

Fritt rehabiliteringsvalg åpner muligheten for at ungdom fra hele landet lettere kan benytte seg av de få ungdomsrettede tilbudene som finnes, uavhengig av bostedskommune/-region. Det vil bidra til å sikre likeverdige helsetjenester uansett geografisk tilhørighet, og styrke unge funksjonshemmedes muligheter til å få spesialisert og tilpasset oppfølging for sin diagnose og livssituasjon.

Les hele høringssvaret vårt her: 

28.september 2015