Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om forslag til nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven 2016

Her er Unge funksjonshemmedes innspill til departementets lovforslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt kapittel om skolemiljø.