Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om forslag til ny lov om statens ansatte 2016

Unge funksjonshemmede er positive til en lovfesting av kvalifikasjonsprinsippet som skal sikre at den best kvalifiserte søkeren får jobben, men med visse unntak. 

Les hele høringssvaret her:

1. juli 2016.