Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om forslag til endringer i opplæringsloven

Unge funksjonshemmede vil benytte anledningen til å etterlyse en tydeligere rett til utvidelse av antall år med opplæring for elever som har mistet store deler av et skoleår grunnet skade eller sykdom. 

Last ned hele høringssvaret her:

12. januar 2017.