Hopp til hovedinnhold

Høringssvar om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2017-2018

Unge funksjonshemmede kommer her med innspill til endringsforslagene, med vekt på utvidet støtteperiode om sommeren, frister og bostipend.