Hopp til hovedinnhold

Høringsnotat om helse- og sykehusplan 2016

Unge funksjonshemmede er svært positive til Regjeringens forslag om krav til ungdomsråd ved norske helseforetak.

 Reell medvirkning forutsetter deltakelse beslutningsprosesser som angår brukergruppen. Vi mener at helseforetakene må sikre ung brukerrepresentasjon ved å inkludere representanter fra brukerorganisasjoner for ungdom i alle relevante beslutningsprosesser. Videre vil vi presisere at ungdomsråd må opprettes ved alle helseforetak, og ikke utelukkende de med barneavdelinger. 

Les hele høringssvaret vårt her: 

6. januar 2016