Hopp til hovedinnhold

Høringsnotat om felles likestillings- og diskrimineringslov 2016

Unge Funksjonshemmede er i utgangspunktet positive til en felles likestillingslov, men kritiske til forslaget som nå foreligger fra Regjeringen.  

Unge funksjonshemmede er i utgangspunktet positive til forslaget om en felles likestillings- og diskrimineringslov, da dette kan bidra til å styrke diskrimineringsvernet, særskilt med hensyn til diskriminering på flere grunnlag. En sentral forutsetning for dette er at vernet i en felles lov heves til samme nivå som de grunnlag som i dag nyter det sterkeste vernet. Dessverre opplever vi at lovforslaget som nå er på høring ikke i tilstrekkelig grad ivaretar dette perspektivet.

En felles lov må ha som siktemål å styrke arbeidet mot diskriminering gjennom å legge føringer for en aktiv likestillingspolitikk. Det foreliggende lovforslaget innebærer en svekkelse av aktivitetsplikten, og en fjerning av redegjørelsesplikten. Dagens aktivitets- og redegjørelsesplikt er en av de viktigste virkemidlene for å fremme likestilling i arbeidslivet.

Les hele høringssvaret vårt her:

22. januar 2016