Hopp til hovedinnhold

Vil ha stabil og sosial rente

Unge funksjonshemmede er opptatt av at rentenivået i Husbanken må være lavt og stabilt, og ga mai 2011 vårt høringssvar om fastsetting av Husbankrenta.

Husbanken gir blant annet Startlån og Grunnlån til personer som sliter med å få lån på det ordinære markedet. Det pågår nå en diskusjon om hvordan rentenivået iHhusbanken skal settes. Kommunal- og Regionaldepartementet foreslår at renta skal settes til statens lånekostander + en margin på 0,5%. Unge funksjonshemmede argumenterer for at marginen på 0,5% bør fjernes, for å redusere rentekostnadene for dem med lån i Husbanken.

Færre hopp

Videre foreslår organisasjonen at renta skal justeres bare to ganger i året, mot 6 i departementets høringsforslag. Bakgrunnen er at færre justeringer vil gi et mer stabilt rentenivå, og mer forutsigbar privatøkonomi for brukerne av ordningen.

Notat om bustadpolitikk

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt notat om bustadpolitikk.

Nyhendebrev om bustadpolitikken

Her kan du lasta ned Unge funksjonshemmede sitt nyhendebrev om bustadpolitikken.

Rapport

Last ned rapporten "Heim, kjære heim?" om busituasjonen for unge med nedsett funksjonsevne.