Hopp til hovedinnhold

Ungdomsråd i helseforetak - Hvorfor og hvordan? (2015)

I november 2015 lansere Unge funksjonshemmede i samarbeid med Ahus prinspipper og retningslinjer for hvordan opprette og drive ungdomsråd. 

Prosjektresultatet viser til seks ulike prinsipper for å sikre god brukermedvirkning i ungdomsrådene i helseforetak:

  • Reell brukermedivrkning
  • Representasjon
  • Selvstyring og selvbestemmelse
  • Opplæring
  • Tilrettelegging
  • Koordinator

Les hele brosjyren her: 

Se e-læringsprogrammet som Ahus har laget om ungdomsråd http://www.ungdomsmedisin.no/ungdomsrad/