Hopp til hovedinnhold

Notat om kommunale råd for funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede har gjennomført en spørreundersøkelse i de norske kommuner om
brukermedvirkning for funksjonshemmet ungdom.

brukermedvirkning for funksjonshemmet ungdom.  På bakgrunn av undersøkelse anbefaler Unge
funksjonshemmede at:

  •  Eldreråd og råd for funksjonshemmede ikke slås sammen.
  • Alle kommuner må ha en egen ungdomsplass i rådet for funksjonshemmede.
  • Større kommuner må sikre at det finnes et ungdomsråd, og at unge fra funksjonshemmedes organisasjoner sikres tilgang til dette.
  • Det arrangeres egne møter mellom kommunepolitikere og unge som har kroniske sykdommer eller er funksjonshemmet for å sikre at deres stemme blir hørt. 

Vedlegg