Hopp til hovedinnhold

Nyttig informasjon til arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere

På denne siden har vi samlet nyttige lenker for arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere. 

Informasjon fra NAV

Ved å følge denne linken kan du lese informasjon fra NAV til deg som vil jobbe ved siden av uføretrygden: Jobbe ved siden av uføretrygd 

Mange bekker små

I 2016 publiserte Unge funksjonshemmede våre erfaringer fra jobbsøkerkurs for unge arbeidssøkere med funksjonsnedsettelser som mottok AAP eller uføretrygd. Følg denne linken for å finne rapporten: Rapporten Mange bekker små 2016 

Nedsatt funksjonsevne

Det er ikke noe likhetstegn mellom det å være uføretrygdet og det å ha nedsatt funksjonsevne. Noen personer som er uføretrygdet har nedsatt funksjonsevne, mens andre har ikke det. På samme måte er noen med nedsatt funksjonsevne uføretrygdet, men mange er ikke det. Ved å følge denne linken kan du lese mer om hva nedsatt funksjonsevne er: Hva er nedsatt funksjonsevne?

Ordliste

Språket er i stadig endring, og flere ord som tidligere ble mye brukt om personer med funksjonsnedsettelser blir i dag opplevd som nedsettende og stigmatiserende. Derfor har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet laget til en ordliste på funksjonshemmetfeltet som gir oversikt over hvilke ord du bør og ikke bør bruke. I tillegg gir listen en kort forklaring på hvert ord. Du finner ordlisten ved å følge denne linken: Ordliste om nedsatt funksjonsevne

Tips til arbeidsgivere

Her finner du Unge funksjonshemmedes tipshefte til arbeidsgivere som ønsker å bli flinkere til å inkludere på arbeidsplassen. Heftet finner du ved å følge denne linken: Tips til arbeidsgivere

Tips til arbeidssøkere

Her finner du Unge funksjonshemmedes tipshefte til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. Heftet finner du ved å følge denne linken: Tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet

I 2016 publiserte Unge funksjonshemmede en rapport som viser at det er mulig å være uføretrygdet og samtidig jobbe. Rapporten inneholder erfaringene fra unge uføre som ønsker å jobbe, NAV-ansatte og arbeidsgivere som har ansatt en eller flere personer som er uføretrygdet. Ved å følge denne linken finner du rapporten: Rapporten Ufør og arbeidsdyktig - er det en mulighet?