Hopp til hovedinnhold

Jobb for alle

Her kan du finne ledige stillinger og lese om stillingsmarkedet jobbforalle.no.

Stillingsmarkedet www.jobbforalle.no er opprettet for å fremme et inkluderende arbeidsliv.

Stillingsmarkedet er en møteplass mellom personer som støter på utfordringer med å få jobb gjennom vanlige rekrutteringskanaler og bedrifter som ønsker å ta et samfunnsansvar gjennom åpen og inkluderende rekruttering. Du finner også informasjon for både arbeidstakere og arbeidsgivere om inkluderende arbeidsliv.

Unge funksjonshemmede hadde tidligere en jobbportal, jobbressurs.no, og fra høsten 2015 ble denne slått sammen med Jobbforalle.no.

Stillingsannonsene er en viktig del av nettsiden. Jobbene som lyses ut her lyses også ut gjennom andre kanaler. Det er altså snakk om ordinære jobber, ikke egne stillinger for folk med funksjonsnedsettelser.

Når arbeidsgivere lyser ut en stilling gjennom Jobbforalle.no gir de et tydelig signal til jobbsøkere og omverden om at de tar sin del av ansvaret for et mer inkluderende arbeidsliv og at de er villige til å åpne og tilrettelegge for ulike jobbsøkere.

Jobbsøkere vil på sin side vite at de på jobbforalle.no finner stillingsannonser fra arbeidsgivere som har en åpen og inkluderende holdning når de søker etter nye medarbeidere.

Unge funksjonshemmede er en av flere samarbeidspartnere til Jobbforalle.no. De andre samarbeidspartnerne er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges Handikapforbund, Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL), Røde Kors Oslo, Ringer i Vannet, Arbeid og Inkludering, Rådet for psykisk helse, Norsk attføringsforum (NOA) og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Samarbeidspartnerne og JobbForAlle.no har opprettet et felles nettverk, Jobbforalle-Arena, som skal jobbe for at terskelen inn i arbeidslivet høvles ned.