Hopp til hovedinnhold

Arbeid

Ufør og i jobb - det er mulig!

Mange som er uføretrygdet har et ønske om å jobbe litt eller mye ved siden av trygden, og denne siden er utformet for å bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser som er uføretrygdet kan få jobbe ved siden av uføretrygden.

I boksen på høyre side finner du blant annet link til våre tipshefter til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne og til arbeidsgivere som ønsker å bli flinkere til å inkludere.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gitt Unge funksjonshemmede støtte til å kunne utforme denne ressurssiden.

Her kan du lese om hvordan uførereformen fra 2015 har påvirket yrkesdeltakelsen for uføretrygdede.

Her kan du lese om hva det betyr å være uføretrygdet.

På denne siden har vi samlet nyttige lenker for arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeidsgivere. 

Her kan du finne ledige stillinger og lese om stillingsmarkedet jobbforalle.no.

NAV har mange virkemidler og tiltak som kan hjelpe arbeidstakere og arbeidsgiver. Her finner du en oversikt over noen av dem.