Hopp til hovedinnhold

Styret

Styret har øverste politiske og organisatoriske ansvar mellom generalforsamlingene. Henvendelser til styret rettes til styreleder (eller direkte til de enkelte styremedlemmer). 

Camilla Lyngen

Camilla Lyngen er styreleder i Unge funksjonshemmede og representerer Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom. Hun er 22 år og bor i Oslo.

Bjørn Peter Sandmo

Bjørn Peter Sandmo er nestleder i Unge funksjonshemmedes styre og representerer Ungdiabetes. Han er 23 år og bosatt på Sagstua.

Isabel Engan

Isabel Engan er styremedlem og medlem i arbeidsutvalget i Unge Funksjonshemmede. Hun representerer Norges Blindeforbunds Ungdom. Isabel bor og studerer i Oslo. 

Claudia Ursulescu

Claudia Ursulescu er styremedlem i Unge funksjonshemmede og representerer Norsk Epilepsiforbund Ungdom. Hun er 28 år og bosatt i Oslo.

Kristin Kjønnøy Slettvåg

Kristin Kjønnøy Slettvåg er styremedlem i Unge funksjonshemmede og representerer Norsk forening for cystisk fibrose. Kristin er 24 år og bor i Oslo.

Foto: Linnea Bengtsson, FaktaPress AB

Martin Fredheim

Martin Fredheim er styremedlem i Unge Funksjonshemmede og representerer Ung kreft. Martin er 27 år og bor i Oslo.

Martine Antonsen

Martine Antonsen er styremedlem i Unge funksjonshemmede og representerer Mental Helse Ungdom. Hun bor på Ås.

Judee Isabel Ihasee Bjørgan

Judee Isabel Ihasee Bjørgan er førstevara til Unge funksjonshemmedes styre og representant for Psoriasis- og eksemforbundet Ung. Hun er 24 år og bosatt i Oslo.

Frode Kämpe

Frode Kämpe er andre varamedlem til Unge funksjonshemmedes styre og representerer Mental Helse Ungdom. Frode er 31 år og bor i Oslo.

Kontaktinfo styret

Camilla Lyngen

E-post

Telefon: 918 46 984

---

Bjørn Peter Sandmo

E-post

Telefon: 97 63 24 95

---

Isabel Engan

E-post

Telefon: 456 19 379

---

Claudia Ursulescu

E-post

Telefon: 467 66 350

---

Kristin Slettvåg

E-post

Telefon: 977 169 29

---

Martin Fredheim

E-post

Telefon: 906 51 902

---

Martine Antonsen

E-post

Telefon: 482 00 341

---

Judee Isabel Ihasee Bjørgan

E-post

Telefon: 976 96 578

---

Frode Kämpe

E-post

Telefon: 944 86 822