Hopp til hovedinnhold

Vi vet hvor skoen trykker

Vi vet hvor skoen trykker er et prosjekt om utvikling av likepersonstilbud i organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom 

Prosjektets hovedmål er at unge med funksjonshemminger og kroniske sykdommer skal oppleve større grad av mestring, ved å skape et bedre likepersontilbud tilpasset for ungdom i Norge. 

I prosjektet skal vi:

  • Styrke likepersonsarbeidet rettet mot ungdom i Norge, ved å lage en digital håndbok som er tilgjengelig for alle.
  • Stimulere til at et flertall av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner skal kunne tilby sine medlemmer et likepersontilbud tilpasset ungdom.
  • Styrke samarbeid og erfaringsutveksling på likepersonfeltet mellom Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner. 

Prosjektet startet opp i august 2017. Prosjektleder er Cecilie Haga.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

12. september 2017