Hopp til hovedinnhold

Sex som funker

Sex som funker har som hovedmål å innhente og formidle kunnskap om seksuell helse for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.

Foto: Kristina Litvjak/Unsplash 

I prosjektet inngår dybdeintervjuer med ungdom og fagpersoner, spørreundersøkelse til medlemsorganisasjoner, materiellproduksjon, nettverksarbeid, og politisk påvirkning.

Vi arrangerer midtseminar under Arendalsuka 2017, hvor vi lanserer foreløpige funn.

Følg med på våre nettsider! Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om egen seksuell helse og eksisterende informasjonstilbud for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

I tillegg vil vi utvikle kompetansen på feltet hos tjenestetilbydere som jobber med målgruppen. Vi lanserer en e-læringsportal på våre nettsider i 2018.

Prosjektet starta opp i 2016 og er støttet av Helsedirektoratet. Prosjektleder er Anette Remme.

15. februar 2017