Hopp til hovedinnhold

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet?

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet? har som formål å kartlegge omfang og formar for diskriminering i arbeidslivet blant unge med nedsett funksjonsevne som i tillegg tilhøyrer andre diskrimineringsgrunnlag eller minoritetsgrupper.

Prosjektet vil bestå av å gjennomføre dybdeintervjuer og ei spørreundersøking med ungdom, gå gjennom eksisterande kunnskap, kartlegge aktørar på feltet, og finne gode eksempler på inkludering i arbeidslivet. I tillegg vil vi ha ein skrivekonkurranse om arbeidsliv for ungdom. 

Funna vil bli presentert i ein rapport som blir lansert innan utgangen av 2018. 

Prosjektet starta opp oktober 2017, og er støtta av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).  

Prosjektleiar er Eivind Digranes.