Hopp til hovedinnhold

Online-kurs om internasjonalt arbeid

Her kan du se video-opptak av vårt kurs om internasjonalt arbeid som ble gjennomført fredag 30. oktober 2015, på Scandic Oslo Airport Hotel ved Gardermoen.

Kurset inneholdt foredrag med temaer som oppstart og nettverk, merverdi av internasjonale prosjekter, gjennomføring av prosjekter, og tilgjengelige støtteordninger. Fokuset for kurset var både på internasjonalt utviklingsarbeid, og på internasjonalt arbeid med samarbeidspartnere i Europa. Kurset var finansiert av midler fra Extrastiftelsen. 

-----

Morten Eriksen er daglig leder i Atlas-alliansen, som er de funksjonshemmede organisasjoners utviklingsorganisasjon. I dette foredraget snakker han om hvordan man kan komme i gang med internasjonale utviklingsprosjekter. Presentasjonen har fokus på å knytte kontakter med partnere i sør, og på å introdusere det nettverk som Atlas-alliansen har for dette.

-----

Marianne Kufaas Sæterhaug er leder av Dysleksi Ungdom, og har lang erfaring med internasjonalt ungdomsarbeid, blant annet gjennom sitt engasjement i Nordic Association of Disabled Youth, hvor Unge funksjonshemmede har vært engasjert. I dette foredraget viser hun eksempler på internasjonalt arbeid i Dysleksi Ungdom og andre ungdomsorganisasjoner, og setter fokus på merverdien av internasjonalt engasjement og arbeid i diagnoseorganisasjoner for ungdom.

-----

Benedikte Pryneid Hansen er internasjonal rådgiver i LNU, og har lang erfaring med internasjonale utvekslings- og utviklingsprosjekter. I dette foredraget snakker hun om hvordan man praktisk gjennomfører internasjonale prosjekter og potensielle utfordringer man kan møte på underveis i et prosjekt.

-----

Unge funksjonshemmede vil takke deltakere og kursholderne for et godt kurs, og Extrastiftelsen for midlene til å gjennomføre prosjektet.