Hopp til hovedinnhold

Om oss

Hvem er egentlig Unge funksjonshemmede? Hva gjør vi? Og hva er vårt mål?

Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1980 og har i dag 35 medlemsorganisasjoner. Til sammen har disse rundt 25 000 medlemmer. Unge funksjonshemmede ledes av et styre. Et sekretariat i Oslo står for den daglige driften.

Vår visjon

Unge funksjonshemmedes formål er å sikre deltagelse og samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.

For å realisere denne visjonen jobber Unge funksjonshemmede for å påvirke politikere og andre beslutningstakere. 

Unge funksjonshemmede driver også et aktivt opplysningsarbeid om rettigheter, likestilling, samt prinsippet om et universelt samfunn tilpasset alle, uansett bistandsbehov eller sosial/fysisk begrensning.

Støtte til medlemsorganisasjonene

Unge funksjonshemmede har som målsetning å skape samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner for å utveksle kunnskap om de spesielle vilkårene for ungdom med funksjonshemninger og kroniske sykdommer.

Gjennom paraplyorganisasjonen kan funksjonshemmet ungdom arbeide i fellesskap for felles sak. Som paraplyorganisasjon ser Unge funksjonshemmede det som en viktig oppgave å støtte og hjelpe organisasjoner i deres arbeid, samt gi kurstilbud for tillitsvalgte.

The Norwegian association of youth with disabilities's web pages - in English