Hopp til hovedinnhold

Vi søker kandidater til styret og andre verv

Ønsker du å påvirke Unge funksjonshemmede-paraplyen? Da anbefaler vi å spille inn forslag til valgkomiteen.

Foto: Unge funksjonshemmedes nåværende styre.

På generalforsamlingen 3.-5. november 2017 er flere verv for Unge funksjonshemmede på valg. Medlemsorganisasjonene oppfordres til å spille inn forslag. Dette er en god mulighet til å bidra i arbeid som har betydning for unge med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser i Norge!

Det velges både leder, styremedlemmer, kontrollkomite, valgkomite og revisor. Valget gjør at generalforsamlingen bestemmer både hvem som skal gjennomføre arbeidet, og hvem som skal kontrollere at arbeidet blir gjennomført slik generalforsamlingen har bestemt.

For å være styremedlem i Unge funksjonshemmede må man være medlem i en av organisasjonens medlemsorganisasjoner. For at styret skal bli best mulig, er det viktig at valgkomiteen har mange forslag å velge mellom. Derfor oppfordres alle medlemsorganisasjonene til å sende inn forslag. Jo tidligere forslagene kommer, jo bedre sjanse har de til å få gjennomslag. 

Du kan foreslå kandidater til:

  • Styreleder
  • 3 styremedlemmer 2 års funksjonstid
  • 2 varamedlemmer til styret
  • 2 medlemmer til kontrollkomiteen
  • Leder av valgkomiteen
  • 2 medlemmer til valgkomiteen
  • 1 varamedlem til valgkomiteen
  • Statsautorisert revisor

Dersom du eller noen i din organisasjon vil stille, eller du har noen spørsmål om hva det innebærer å sitte i styret, ta kontakt med leder av valgkomiteen Asgeir Fagerli Langberg (Ung Kreft) på asgeir (at) ungkreft.no eller telefon 970 15 549. 

Ny frist for å foreslå kandidater er snarest, og senest innen 26. september.

Her finner du dagens styre.