Hopp til hovedinnhold

Unge funksjonshemmedes program for Arendalsuka

Under Arendalsuka inviterer vi til en debatt om utdanning og en debatt om seksualitet. Sett gjerne av tidspunktene allerede nå.

Arkivfoto: Høsten 2016 holdt vi frokostmøte om ungdomshelsestrategien i Oslo, med blant andre Bent Høie i panelet.

I august gå Arendalsuka av stabelen. Nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 

I år inviterer Unge funksjonshemmede til to arrangementer.

Debatt om utdanning 

For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er utdanning enda viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper. 

Likevel opplever mange unge med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse å ikke få god og tilpasset tilrettelegging på videregående skole. 1 av 4 unge dropper ut av videregående skole. For unge med kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse er tallet enda høyere.  En mer inkluderende skole vil føre til at flere fullfører videregående skole og at færre unge faller utenfor.  

Tirsdag 15. august følger vi opp den store skoledebatten i hovedprogrammet med vår egen skoledebatt. Velkommen til «Skole-nach: Hvordan skape en skole som hindrer utenforskap?»

I denne debatten samler vi politikere, lærere og representanter for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer for å diskutere hvordan vi kan skape en skole der alle får utnyttet sitt potensiale.

Tid: Tirsdag 15. august, kl. 19.00-20.00

Sted: No 9 Kaffe & Platebar

Med:

  • Barneombud Anne Lindboe
  • Stortingspolitiker Marianne Aasen (Ap)
  • Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Magnus Thue (H)
  • Nestleder  i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad
  • Likestillings- og diskrimineringsombudet  v/ Kristel Jüriloo  (prosjektleder for universell utforming i skolen
  • Styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen

Mer informasjon: Link til arrangementet

Seminar om seksualitet 

Unge med funksjonsnedsettelser har behov for tilpasset informasjon om seksuell helse, men opplever at deres seksualitet er et ikke-tema. 

Torsdag 17. august inviterer vi til seminar og debatt om seksuell helse, med temaet «Seksuell helse – en oversett menneskerett?».

Her legger vi fram foreløpige funn fra vårt prosjekt om seksuell helse blant unge med funksjonsnedsettelser. 

Deretter blir det debatt om et av våre mest grunnleggende behov: Alle har en seksualitet, men hva gjør det med et menneske når et så viktig aspekt ved livet blir oversett? 

Tid: Torsdag 17. august, kl. 10.00-11.00

Sted: No 9 Kaffe & Platebar

Mer informasjon: Link til arrangement

Lokalene er tilgjengelige. Arrangementet blir tolket til norsk tegnspråk.

Følg med i programmet for Arendalsuka eller på våre nettsider for oppdatert informasjon.

Kontaktperson er kommunikasjonsrådgiver Tora Hope. Epost er tora (a) ungefunksjonshemmede.no og tlf. er 91 34 23 52.

12. mai 2017