Hopp til hovedinnhold

Unge funksjonshemmede søker forskningssamarbeid

Vi søker samarbeid med forskningsmiljøer som kan gjennomføre forskning av høy kvalitet på spørsmål som angår unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom opplever i dag en rekke utfordringer i møte med utdanning, arbeidsliv, og helse- og velferdstjenester. Unge funksjonshemmede jobber med å dokumentere utfordringene på fagfeltene helse, levekår, arbeidsliv og utdanning, og driver kunnskapsbasert politisk påvirkningsarbeid i møte med beslutningstakere. For å gjøre dette er vi avhengige av samarbeid med forskningsmiljøer og -institusjoner som kan gjennomføre forskning av høy kvalitet på spørsmål som angår gruppen. 

Unge funksjonshemmede er åpne for forslag om interessante prosjekter der vi kan være en partner. Her er noen eksempler på interessante tema for samarbeid:

  • Brukerperspektiver og hvordan disse kan påvirke utformingen av offentlige tjenester
  • Overganger mellom barne- og voksenmedisin og mellom ulike helsetjenester
  • Seksuell helse og funksjonsnedsettelser
  • Utenforskap, ungdoms livssituasjon, mestring og psykiske helse
  • Arbeidsliv
  • Utdanning

Unge funksjonshemmede er godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen, og har erfaring som samarbeidspartner i prosjekter med støtte fra blant annet Helsedirektoratet. ExtraStiftelsen støtter helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Neste søknadsfrist er 1. juni. 

Vi hører gjerne fra potensielle samarbeidspartnere.

Send en epost til tora (a) ungefunksjonshemmede.no eller kontakt en av våre ansatte direkte:

Link til kontaktinformasjon

Her finner du retningslinjene for ExtraStiftelsens helseforskningsprosjekter: Link til retningslinjer.

Her finner du informasjon om søkeprosessen: Link til informasjon om søkeprosessen.