Hopp til hovedinnhold

Søker deltakere til masteprosjekt

Studien skal øke kunnskapen om sosial deltagelse i studenthverdagen.

Vil du bidra til å gi innblikk i hvordan studenter med fysiske funksjonsnedsettelser opplever det sosiale ved studietiden? 

En student ved masterutdanning i helsefremmende arbeid og helsepsykologi ved UiB søker studenter med fysiske funksjonsnedsettelser til studie.

Prosjektets formål er å få mer kunnskap om sosial deltagelse i studiehverdagen for studenter med fysiske funksjonsnedsettelser. Det er ønskelig å belyse hva som fremmer mestring, og hvilke faktorer den enkelte anser som viktige for å oppnå gode sosiale relasjoner og sosial deltagelse i studietiden. 

Aktuelle kandidater:

- Personer med fysisk funksjonsnedsettelse
- Menn og kvinner
- Student ved høgskole/universitet. Nåværende student eller innenfor de siste 3 årene. 

Dersom du synes dette er interessant, har spørsmål eller kunne tenke deg å delta, ta gjerne kontakt med prosjektleder Nina Beate Raad. 

Mail: Nina.Raad@student.uib.no 

Tlf: 99 27 23 68

Tilbake til nyheter.