Hopp til hovedinnhold

Ildsjelprogram høsten 2017

Unge Funksjonshemmede har fått 400.000,- til å lage et ildsjelprogram. Der vil vi ha med deg som har et ekstra engasjement for å utvikle deg selv og organisasjonen din. 

Unge Funksjonshemmede har fått støtte fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoners nye støtteordning Aktivitetsstøtta – Herreløs arv, til å lage et nasjonalt tilbud for engasjerte ildsjeler i våre medlemsorganisasjoner.

Kurset går over tre helger i løpet av den kommende høsten og vinteren, og har et begrenset antall plasser. Alle i alderen 19-25 som er aktive i våre medlemsorganisasjoner kan søke, både frivillige og ansatte. Samlingene vil foregå på tilrettelagte kurssteder i østlandsområdet.

Ildsjelprogrammet vil bestå av alt fra foredrag og gruppeoppgaver til simuleringsaktiviteter og egenarbeid. Vi trekker veksler på flere ulike fagfelter underveis, hovedsakelig sosialpsykologi, kommunikasjon og statsvitenskap. I tillegg bruker vi filosofi og kunsthistorie for å belyse spørsmålene vi er innom. Hovedmålene er at deltagerne skal få:

  • Tydelighet rundt egen identitet, verdier og motivasjon, særlig om sitt organisasjonsengasjement
  • God rolleforståelse og styrkete evner til mellommenneskelig kommunikasjon
  • Kunnskap om hvordan de kan utvikle sine relasjoner på en konstruktiv måte
  • Økt kompetanse på lederskap og kommunikasjon
  • Bedre innsikt i og ferdigheter til samfunnspåvirkning
  • Et mangfoldig og kompetent nettverk gjennom de andre deltagerne

Vi får ekstern faghjelp for å utvikle og gjennomføre kurset.

Ildsjelprogrammet åpner for søknader i løpet av mai 2017. Kurset vil være gratis.  

Nærmere informasjon om programmet og søknadsfrister vil bli delt i løpet av de nærmeste ukene. Følg med på våre nettsider!

Vi kommer gjerne til din organisasjon for å fortelle mer om ildsjelprogrammet. Kontakt økonomi- og organisasjonssjef Mads Johansson for avtale.

Epost: mads (a) ungefunksjonshemmede.no

Tlf: 979 56 116