Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet inviterer til workshop om videregående skole

Målet med workshopen er å få innspill og erfaringer fra brukerorganisasjonene om spørsmålet: Hva må til for at barn og unge gjennomfører sin skolegang?

Dato: Lørdag 22. april 2017

Klokkeslett: 10.00 – 15.00

Sted: Radisson Blu Scandinavia, Holbergsgate 30, 0166 Oslo

Workshopen er en del av 0-24 samarbeidet som Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet står bak.   

Det overordnende målet i 0-24 samarbeidet er at flere unge gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid. Målet er å avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak for bedre oppfølging av utsatte barn og unge.

Vi inviterer medlemmer fra din organisasjon til å delta på workshopen, og ønsker at de som deltar kan han ha erfaring fra eller interesserer seg for et eller flere av områdene vi nevner under: 

  • Ungdom som faller, eller er i ferd for å falle, ut av skolen
  • Ungdom som på tross av utfordringer har gjennomført skolegang
  • Ungdom som finner alternative løsninger til skolegang
  • Ungdom med ulik minoritetsbakgrunn
  • Foreldres erfaringer
  • Andre perspektiv på barn, ungdom og skolegang

Alle med interesse for vårt tema er hjertelig velkomne. Det vil være særlig interessant å høre fra ungdommer selv. 

Vi håper dere har lyst til å delta.

Følg linken for å melde deg på: Link til påmelding

Frist for påmelding er 11. april 2017 dersom du skal bestille reise, og 18. april dersom du ikke trenger reise.

Arbeidsgruppen dekker reise til og fra workshopen, samt mat og drikke mens vi er samlet. Vi dekker også en overnatting dersom det ikke lar seg gjøre å reise frem og tilbake på dagen. Send mail til Janne.Kozar.Jalving@helsedir.no for å diskutere løsninger.

Skulle du ha spørsmål om workshopen, er det bare å ta kontakt med:

kristine.hartvedt@helsedir.no og tine.sveen@helsedir.no i Helsedirektoratet, eller ingrid.bruun@mhu.no (varamedlem Mental Helse Ungdom). 

Workshopen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, Nav, Utdanningsdirektoratet, IMDi, Landsforeningen for barnevernsbarn, Elevorganisasjonen, Unge funksjonshemmede og Mental Helse Ungdom.

Vel møtt til en spennende workshop!