Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du Unge funksjonshemmedes nyhetssaker i kronologisk orden.

En fersk forskningsrapport viser at unge med funksjonshemmelser faller mer og mer utenfor. – Situasjonene er uholdbar, mener generalsekretær Synne Lerhol i Unge funksjonshemmede.

– Dette er gode nyheter, sier generalsekretær Synne Lerhol i Unge funksjonshemmede. – Forslaget vil kunne styrke utdanningsmulighetene for unge med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne. 

Nordlandsforskning og NTNU Samfunnsforskning søker nå intervjuobjekter til en undersøkelse om funksjonshemmedes erfaringer med krenkende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer.

29. februar ble Sjeldendagen markert verden rundt. I Oslo avholdt vi en dagskonferanse med temaet "En sjelden stemme", som du kan lese mer om her.  

Unge funksjonshemmede tilbyr kurs til våre medlemsorganisasjoner, helt gratis. Trenger du hjelp med noe, eller litt faglig påfyll?

Unge Funksjonshemmedes generalforsamling arrangeres 22.-23. oktober i Oslo. Hold av datoen!

Synne Lerhol er nå ansatt som ny generalsekretær i Unge Funksjonshemmede. Hun ser fram til å ta fatt på oppgavene. 

Vi har nå to ledige stillinger: en fast 100 % stilling som kommunikasjonsrådgiver og en midlertidig stilling som politisk rådgiver i 100 % i 5 måneder, med mulighet for forlengelse. 

Et teaterselskap i Oslo ønsker nå å sette opp en forestilling om, av og med unge mennesker med funksjonsnedsettelser. Har du lyst til å bidra? Har du en historie å fortelle? Da vil vi høre fra deg!

I januar dro Unge funksjonshemmede på studietur til Sverige, i forbindelse med det Bufdir-støttede prosjektet om ungdom med sjeldne diagnoser. 

Dessverre finnes det fremdeles tabuer rundt seksualitet og funksjonshemming i Norge, og det ønsker Unge Funksjonshemmede å gjøre noe med. 

Denne veka arrangerte Unge funksjonshemmede nordisk nettverksmøte for representantar frå våre medlemsorganisasjonar og systerorganisasjonar i Sverige og Danmark.

Ingen fylker i landet oppfyller minstenorma for helsesystrer. Det betyr at ungdoms- og vidaregåande elevar landet over står utan eit godt lågterskeltilbod.

Unge funksjonshemmde fekk eit etterlengta gjennomslag i budsjettavtalen mellom regjeringspartia, KrF og Venstre – øyremerkte midlar til å styrke skulehelsetenesta.

Onsdag 2. desember arrangerte vi frukostmøte i Trondheim om unge med funksjonshemming og tilknyting til arbeidsmarknaden.

Unge funksjonshemmede inviterer til frokostmøte i Trondheim.

Den nye sykehusplanen gjør det klart at det skal opprettes ungdomsråd ved alle norske sykehus.

– Det er dei unge som veit kor skoen trykker og veit kva dei treng. Difor må vi lytte til dei. 

12. og 13. november arrangerte Magasinet Velferd konferanse om temaet ”Jobb for alle – visjon, virkelighet eller umulighet?”