Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du Unge funksjonshemmedes nyhetssaker i kronologisk orden.

Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner mottar i disse dager ny organisasjonshåndbok i posten.

Generalforsamlingen til Unge funkjonshemmede har valgt et nytt styre og ønsker nå mer fokus på ungdomshelse fremover.

Unge funksjonshemmede har laget er nyhetsbrev om boligpolitikk. Det skjer mye spennende på dette feltet for tida, blant annet har regjeringa satt ned et utvalg som skal gå gjennom den sosiale boligpolitikken.

En arbeidsgruppe har foreslått å fjerne særfradragsordningen for store sykdomsutgifter.Forsvinner denne fradragsordningen vil det bli dyrere å være syk og funksjonshemmet i Norge.Skriv under i protest!

Integreringsutvalget til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inviterer til en nasjonal konferanse om idrett for funksjonshemmede 5.-7. november 2010.

Unge funksjonshemmede mener det av fordelingshensyn er sterke grunner til å sikre tilskudd for store sykdomsutgifter til lavinntektsgrupper og trygdede.

Alle medlemmersorganisasjoner inviteres med på erfaringssamling om likemannsarbeid/mestringsarbeid for ungdom 13.-14. november.

En ny undersøkelse fra SSB viser at svært mange funksjonshemmede utenfor arbeidslivet ønsker seg en jobb. Det er langt færre funksjonshemmede i arbeid enn i befolkningen forøvrig.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre en ordning som sikrer studenter med nedsatt funksjonsevne likere muligheter til å ta høyere utdanning. Unge funksjonshemmede har dermed fått gjennomslag for en viktig kampsak.

Ønsker din organisasjon å bli mer inkluderende? Da kan dere få besøk fra prosjektet Mangfoldsguide

Her kan du lese Unge funksjonshemmedes vurderinger av statsbudsjettet 2011 på en rekke ulike områder.

Unge funksjonshemmede søker en økonomimedarbeider i stillingsbrøk på 30 prosent. Engasjementet er på 14 måneder, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 21. november.

Minister for forsking og høyere utdanning, Tora Aasland, utalte i en debatt på Blindern at hun støtter Unge funksjonshemmedes modell for hvordan studiefinansieringen kan bedres.

Nå er alle de forskjellige sakspapirene til generalforsamlingen klare. De kan lastes ned fra våre nettsider

Generalforsamlingen 6.-7. november nærmer seg med stormskritt, og de organisasjonene som ikke har meldt seg på enda må skynde seg med å gjøre det.

Her kan du lese Unge funksjonshemmedes vurderinger av statsbudsjettet 2011 på en rekke ulike områder.

Nyhetsbrev fra Unge funksjonshemmede

Sommeren er slutt, men Unge funksjonshemmede sitt nyhetsbrev har ikke sluttet å komme.