Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du Unge funksjonshemmedes nyhetssaker i kronologisk orden.

– Vi må slutte å sjå på ungdom som ei problemgruppe som krev førebygging, men som ein viktig ressurs vi må samarbeide om for å forvalte på ein god måte.

Det nye styret i Unge funksjonshemmede vart valgt under generalforsamlinga i november. Camilla Lyngen er styrets nye leiar. 

Denne helga er det generalforsamling i Unge funksjonshemmede. 

Innstramming i stønad til utdanning har gått for langt. No vil NAV snu trenden og gi fleire med nedsett funksjonsevne utdanning som tiltak. 

I haust har Unge funksjonshemmede levert innspel til fleire komitear på Stortinget om statsbudsjettet. Les våre høyringsnotat her. 

Les mer om kandidatene og hvilke verv de er innstilt til.  

Unge funksjonshemmede deltar på høringer i forbindelse med Statsbudsjettet. Våre innlegg kan du lese her. 

Regjeringen har lovet en styrkning av frivilligheten, men budsjettforslaget som ble lagt frem i dag er nedslående. 

– Statsbudsjettet har få eller ingen nye grep som vil bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser får prøve seg i arbeidslivet, sier generalsekretær Lars Rottem Krangnes. 

Unge funksjonshemmede ber KRF og Venstre sørge for at regjeringens budsjettmidler til helsesøstre øremerkes. 

Vi skal i høst gjennomføre et prosjekt som handler om hvordan ungdom påvirker sin egen helsehverdag. Prosjektet handler om å identifisere gode eksempler der ungdom blir hørt, og stemmene til brukerne blir tatt på alvor.

Unge funksjonshemmede søker deltakere til en spennende kursrekke som tar sikte på å forberede deg på møtet med arbeidslivet.

Meir grunnstønad til frivillige organisasjonar var eit av forslaga generalsekretær i Unge funksjonshemmede la fram i møte med Kulturdepartementet.

Debattantane er samde om at fleire funksjonshemma må inn på arbeidsmarknaden. Men kva tiltak som skal føre til målet, er det delte meiningar om. 

Ungdomssatsing i Nav: The NAVigator identifiserar ti suksessfaktorer.

I dag debatterer politikere og fagforeninger om unge funksjonshemmede og veien inn i arbeidslivet, følg debatten live. 

Merethe-Kristin Mikkelsen fortel om sitt engasjement for Unge funksjonshemmede i eit intervju med Radio Nordkapp.

I samband med Europride vart debatten "Ung, skeiv og funksjonshemmet" arrangert sist laurdag. Generalsekretær i Unge Funksjonshemmede, Lars Rottem Krangnes deltok i debatten. Innlegget hans kan du lese her:

I slutten av juni besøkte Bent Høie Unge Funksjonshemmede for å feire den nyleg annonserte ungdomshelsestrategien. 

Regjeringas nye ungdomshelsestrategi må sikre at 14-åringer på sykehus ikke går rett inn på voksenavdeling, sier styreleder Simen Brændhaugen.