Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du Unge funksjonshemmedes nyhetssaker i kronologisk orden.

Har du lyst å bidra til mer kunnskap om unges tilknytning til arbeidsmarkedet?

Unge funksjonshemmede jobber nå med et prosjekt som handler om unge med sjeldne diagnoser og deres tilbud i helsevesenet. 

Måndag 09. mars er første dag av regjeringa sin budsjettkonferanse. 

Korleis sikre pasientar med sjeldne diagnosar betre oppfølging og behandling?

Fra 02. - 04 mars arrangerer Unge funksjonshemmede jobbkurs for unge med funksjonsnedsettelse som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.

02. mars 2015 16:00 til 04. mars 2015 14:00

Jobbsøker? Unge funksjonshemmede arrangerer kurs der du kan lære å fremme dine positive egenskaper for arbeidsgiver.

Korleis skaffe seg jobb når ein er ung, har lite arbeidserfaring og nedsett arbeidssevne? Tre dagar kursing har førebudd 14 unge arbeidssøkande på møtet med arbeidslivet. 

Torsdag lanserte Unge funksjonshemmede rapporten ”Ungdom og medverking” i helsevesenet. 

Mange unge med funksjonsnedsettingar slit med å kome i jobb. 

I dag la arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fram ei melding for Stortinget om arbeidsmarkedspolitikken. 

I innstillingen fra Helsekomiteen er Unge funksjonshemmede sine forslag knytt til ungdomshelsestrategi, tatt inn blant opposisjonspartiene. Men øremerking uteblir. 

Tirsdag ble Unge funksjonshemmedes kampanje løftet frem i en debatt i Stortinget.

Torunn Brandvold er arbeidssøker og har en usynlig funksjonshemming. Det byr på utfordringer.

Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus ønskjer å få fleire med på laget for å skape eit godt helsetilbod tilpassa ungdom.

– Vi må slutte å sjå på ungdom som ei problemgruppe som krev førebygging, men som ein viktig ressurs vi må samarbeide om for å forvalte på ein god måte.

Det nye styret i Unge funksjonshemmede vart valgt under generalforsamlinga i november. Camilla Lyngen er styrets nye leiar. 

Denne helga er det generalforsamling i Unge funksjonshemmede. 

Innstramming i stønad til utdanning har gått for langt. No vil NAV snu trenden og gi fleire med nedsett funksjonsevne utdanning som tiltak. 

I haust har Unge funksjonshemmede levert innspel til fleire komitear på Stortinget om statsbudsjettet. Les våre høyringsnotat her. 

Les mer om kandidatene og hvilke verv de er innstilt til.