Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Her finner du Unge funksjonshemmedes nyhetssaker i kronologisk orden.

Unge funksjonshemmede deltar på høyringar i fleire komitear i samband med Statsbudsjettet 2016.  

Statsbudsjettet: Regjeringen styrker en rekke arbeidsmarkedstiltak, men overser de som står langt bak i jobbkøen. 

– Å sende 200 nye skolehelse-millioner til kommunene uten øremerking vil forsterke de geografiske forskjellene i helsetilbudet for barn og unge. 

Det er inngått en avtale mellom Unge Funksjonshemmede og magasinet Velferd om å slå sammen to jobbportaler. 

Fredag 30. oktober arrangerer vi internasjonalt grunnkurs for deg som ønsker å lære hvordan din organisasjon kan jobbe med internasjonale prosjekter.

Debatt: I Dagsavisen 22. september møter vi Thomas Bekkåsen (30) som vart uføretrygda for fire år sidan. 

 

KOMMENTAR: Måndag fortalte Under dusken historia om 21 år gamle Johannes Loftsgård som har Cerebral Parese og er avhengig av brukerstyrt personleg assistanse (BPA) for å kunne meistre studiekvardagen ved NTNU.

Ungdom møter ei helseteneste som ikkje er godt tilpassa for denne gruppa. Kva må til for at ungdom får dekka sine behov?

Under Arendalsuka heldt Unge funksjonshemmede debatt om tiltaka som er føreslått for å få fleire unge med funksjonshemming i jobb.

I august tilsette Unge funksjonshemmede Mads Johansson (27) i stillinga som organisasjons- og økonomisjef.

For tredje gang arrangerte Unge funksjonshemmede jobbsøkerkurs og denne gangen gjennomførte deltakarane jobbintervju med arbeidsgjevarar.

Arendalsuka: Tysdag kl. 11:15 inviterer vi til debatt om skule- og ungdomshelse. 

43 ekspert-forslag om NAV og ny arbeidsmiljølov: Er det berre å sette i gang?

Her finner du programmet for jobbsøkerkurset vi holder fra tirsdag 25., til torsdag 27. august. 

Under Oslo Pride inviterte Unge funksjonshemmede saman med Skeiv Ungdom til faginnlegg om det å vere skeiv, funksjonshemma og usynleggjort.

 

Hvorfor er funksjonshemmedes seksualitet et ikke-tema i Norge? Er det rom for skeive i diagnoseorganisasjoner, og for personer med nedsatt funksjonsevne i LHBT-miljøer?

Helsesøstre: 200 millioner kroner til helsetjenesten har kun gitt en fjerdedels helsesøsterstilling per kommune. 

Vi har ei ledig fast stilling som organisasjons- og økonomisjef i 100 %, med ansettelse og oppstart i august. Er du den vi søker? 

I går la regjeringa fram revidert statsbudsjett for 2015. Her har vi samla nokre av av dei viktiste endringane, fordelt etter departement. 

Vil du vere med å debattere ungdomshelse, eller kanskje du engasjerer deg for å få A-en tilbake i NAV?