Hopp til hovedinnhold

Støtteordningen Herreløs arv

Herreløs arv er en ny støtteordning forvaltet av LNU. Organisasjoner kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til prosjekter med frivillig aktivitet for barn og unge.  

Dette er en støtteordning for nasjonale og regionale organisasjoner. Herreløs arv er en veldig åpen støtteordning som inkluderer mange, mange flere organisasjoner enn bare LNUs medlemsorganisasjoner.

Formålet er å styrke og stimulere barn og unges deltakelse i frivillige organisasjoner. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne er en prioritert målgruppe for denne støtteordningen, og prosjekter som skal gjøre det enklere for denne gruppa å delta i frivillig aktivitet vil bli prioritert ved tildeling av støtte.

Første tildelingsrunde er i mars, med søknadsfrist 1. mars. Eksempler på tiltak som kan motta støtte er tilrettelegging av allerede eksisterende aktivitet for å inkludere flere barn og unge i aktivitetene, prosjekter for å rekruttere og få med nye grupper som tidligere ikke har vært representert i organisasjonen eller organisasjonens aktiviteter, og utprøving av nye konsepter.

Felles for prosjektene som får støtte er at tiltaket må inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære drift, og personer under 26 år må utgjøre minimum 50 % av målgruppen for tiltaket.

Dere kan lese mer om Herreløs arv og laste ned retningslinjene på LNUs nettsider.