Hopp til hovedinnhold

Nasjonale støtteordninger

Det finnes en rekke nasjonale prosjektstøtteordninger. Her er noen som kan være aktuelle for Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner.

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING
Helse og Rehabilitering driver tv-spillet Extra. Overskuddet derfra skal bidra til frivillige organisasjoners innsats for å bedre fysisk og psykisk helse i Norge. Frivillige, humanitære organisasjoner kan søke om midler til definerte prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Søknadsfristen er 15. juni. Les mer

STUDIEFORBUNDET FUNKIS (FS)
FS gir støtte til opplæringstiltak som kurs og studieringer for funksjonshemmede. Støtten gis til organisasjoner som er medlemmer av FS, men mange av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner er medlemmer gjennom sin moderorganisasjon. Les mer

STIFTELSEN SOPHIES MINDE
Stiftelsen fordeler midler til frivillige organisasjoner, foreninger og lignende som gjennomfører/driver konkrete tiltak for grupper under stiftelsens formål. Tilskudd for enkelttiltak er oppad begrenset til kr.100 000,-. Les mer

TUBFRIM
Halvparten av TUBFRIMs overskudd fordeles til organisasjoner som driver helse- og trivselsfremmende foretak for barn og unge med funksjonshemning. Søknadsfristen er 15. mars. Les mer

AKTIV UNGDOMS UNGDOMSINITIATIV
Aktiv Ungdom gir støtte til grupper av ungdom i alderen 15-30 år som vil sette i gang lokale, nasjonale eller internasjonale prosjekter. Les mer

FRIFOND
Frifond er en statlig støtteordning som gir støtte til lokale prosjekter for ungdom under 26 år. Les mer

MANGFOLD OG INKLUDERINGSMIDLENE
Denne tilskuddsordningen gir støtte til tiltak som bidrar til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet. Det kan søkes om støtte fra 1 000 til 75 000. Søknadsfrister er 1.mars, 1.juni og 1.oktober. Ordningen forvaltes av LNU. Les mer

LNU KULTUR (TIDLIGERE KULTURMIDLENE)
Støtteordning til kulturprosjekter i regi av landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjonene. Formålet er å styrke og stimulere kulturarbeidet blant barn og unge og støtten skal bidra til økt kulturfaglig kompetanse. Det kan søkes mellom 25 000 og 200 000. Ordningen forvaltes av LNU. Les mer

STOREBRANDs DU KAN - KONKURRANSE
Storebrand deler ut mellom 10 000,- og 50 000,- i støtte til prosjekter innenfor miljø og samfunn, utdannelse og utvikling, liv og helse. Skal preges av mot og evnen til å tenke nytt og annerledes. Søknadsfrist er 30. juni og 31. desember. Les mer

H.K.H. PRINSESSE MÄRTHA LOUISES FOND
Gjennom dette fondet kan organisasjoner søke om midler til tiltak for funksjonshemmede barn under 16 år. Søknadsfrist 15. august. Les mer

LEGATHÅNBOKEN
 I Legathåndboken finnes en oversikt over alle landets legater og stipender. Mange av disse er det også mulig å søke på for prosjekter og tiltak for funksjonshemmet ungdom.