Hopp til hovedinnhold

Internasjonale støtteordninger

Både norske og internasjonale aktører deler ut penger til internasjonalt arbeid.

Clara Lachmanns fond Dette fondet gir støtte til tiltak som fremmer skandinavisk felleskap. Fondet gir støtte til møter, gruppestudiereiser, seminarer med videre. Prosjektet må omfattes av mer enn et skandinavisk land. Det er mellom 4 000 og 40 000 til utdeling per søker. Søknadsfrist 14. januar. Eget søknadsskjema må benyttes. Dette finnes her

Nordisk barne- og ungdomskomites prosjektstøtte
Støtte kan bevilges til samarbeid mellom nordiske barne- og ungdomsorganisasjoner, foreninger og andre grupper som arbeider for, med og blant barn og ungdommer i minst tre land eller selvstyrte områder. Prosjektet må gjennomføres i Norden for unge under 25 år. Les mer

Aktiv ungdom
Gjennom dette EU-støttede utvekslingsprogrammet gis det støtte til:
• Kurs og seminarer for ungdomsledere og ungdomsarbeidere
• Gruppeutveksling (støtte til ungdom mellom 15-25 år som vil ta i mot eller besøke ungdomsgrupper i Europa)
• Volontørtjeneste (frivillige organisasjoner o.l. kan motta utenlandsk volontør til hjelp i sitt arbeid i Norge og ungdom mellom 18-25 år kan gjøre frivillig tjeneste i et annet europeisk land) Les mer

Demokratimidlene Støtteordning til samarbeid mellom norske organisasjoner og partnerorganisasjoner i Øst- og Sentraleuropa. To søknadsfrister per år. Les mer

Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Støtteordning for norske barne- og ungdomsorganisasjoner som vil samarbeide med en søsterorganisasjon i sør. Finansieres av NORAD og forvaltes av LNU. Om lag 1 million i prosjektstøtte per år. Les mer

LNU utveksling
Utvekslingsprogram mellom barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge og deres søsterorganisasjoner i Afrika, Latin Amerika, Asia og Midtøsten. Utveksling av ledere mellom 3 og 10 måneder. Les mer

Tilskudd fra utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet har flere tilskuddsordninger som kan være aktuelle. En fullstendig oversikt over utlyste tilskuddsordninger kan du finne her. For tilskudd til nettverksbygging i Europa kan det blant annet søkes om midler fra støtteordningen "Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid".