Hopp til hovedinnhold

Driftsstøtte

Den viktigste inntektskilden for mange ungdomsorganisasjoner er den statlige driftsstøtteordningen for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Ordningen gir driftsstøtte til nasjonale organisasjoner som oppfyller grunnleggende kriterier til medlemstall, utbredning, demokrati og rapportering. Den er i hovedsak rettet mot organisasjoner for ungdom under 26 år, og det er kun disse medlemmene som teller med i beregningsgrunnlaget for statsstøtten. Unge funksjonshemmede bistår gjerne organisasjoner som ønsker å søke driftstilskudd. Årlig søknadsfrist er i september.

Les mer på www.fordelingsutvalget.no