Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner

Unge funksjonshemmede gir jevnlig ut politikkutredninger, håndbøker og lignende. Disse finner du her.

Her finner du ressurser fra fotoutstillingen Jeg elsker.

I denne brosjyren finner du tips til hvordan din organisasjon kan jobbe med seksualitet. 

Her finner du rapporten «Sjelden kunnskap - sjelden organisering» (2016).

Her finner du rapporten «Utdanning som arbeidsmarkedstiltak» (2016).

Her finner du rapporten «Mange bekker små» (2016).

Her finner du rapporten «Ufør og arbeidsdyktig - er det en mulighet?» (2016).

Her finner du Unge funksjonshemmedes tips til arbeidsgivere for vellykket inkludering på arbeidsplassen.

Her finner du Unge funksjonshemmedes tips til arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.

I november 2015 lansere Unge funksjonshemmede i samarbeid med Ahus prinspipper og retningslinjer for hvordan opprette og drive ungdomsråd. 

Januar 2015 publiserte Unge funksjonshemmede brosjyren: FN-konvensjonen, hva så? Om rettigheitene til mennesker med nedsett funksjonsevne. 

Hausten 2014 utarbeida Unge funksjonshemmede ein rapport om brukarmedverking for ungdom. 

Høsten 2014 produserte Unge funksjonshemmede et notat som identifiserer de barrierer som ungdom med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer møter i kultur og idrett. 

Unge funksjonshemmedes tips til godt ungdomsarbeid i NAV.

En samling gode eksempler fra hele Norge

Utredning om tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne. 

Unge funksjonshemmede har lansert sin visjon Ung Helse 2020 - Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere.

En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Fråfallsrapporten med tittelen “Kampen for tilrettelegging: En kartlegging av vanlige utfordringer for funksjonshemmede i videregående opplæring.” vart publisert hausten 2011.

9. desember lanserte Unge funksjonshemmede ein rapport med tittelen «Tilrettelagt for tilrettelegging?» Rapporten viser korleis lærarar får informasjon om kva tilretteleggingsbehov elevane har.