Hopp til hovedinnhold

Nettsider

Unge funksjonshemmede redigerer en rekke nettsider som inneholder mye relevant stoff for arbeidet med samfunnmessig likestilling for ungdom med nedsatt funksjonsevne.

Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne

disse sidene presenterer BUFdir statistikk og analyser som belyser levekårssituasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Inkluderingsveileder.no

Hvordan kan en ungdomsorganisasjon bli flinkere til å inkludere folk med nedsatt funksjonsevne i sine aktiviteter? Dette og mye mer kan du lese om på www.inkluderingsveileder.no.

ung.no/rettigheter

www.ung.no/rettigheter inneholder informasjon om hvilke rettigheter ungdom med nedsatt funksjonsevne har på en rekke ulike samfunnsområder. Innholdet på siden er en videreføring av nettsiden ungerettigheter.no, som tidligere ble drevet av Unge funksjonshemmede.

Jobbressurs.no

www.jobbressurs.no finner du stillingsutlysninger hvor arbeidsgiver oppfordrer folk med nedsatt funksjonsevne om å søke. Du finner også informasjon for både arbeidstakere og arbeidsgivere om inkluderende arbeidsliv.