Hopp til hovedinnhold

Filmer

Unge funksjonshemmede har produsert en del filmer som tar for seg ulike problemstillinger.

Filmer om dine rettigheter

Unge funksjonshemmede har produsert en del korte filmsnutter som enkelt forklarer hvilke rettigheter du har innenfor et felt. De handler om alt fra rehabilitering til bostøtte til hjelpemidler.

Se mer.

Forskning viser at høy kompetanse er nødvendig for mange funksjonshemmede for å få jobb. Høyere utdanning bli derfor et nødvendig virkemiddel. For å vise dette har unge funksjonshemmede produsert filmen Det er verd det!

Unge tanker om kjærligheten handler om hvordan ungdommer med nedsatt funksjonsevne forholder seg til kjærligheten.

Denne filmen er en av to som er laget med finansiering fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og helsedirektoratet.

Denne filmen er en av to som er laget med finansiering fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og helsedirektoratet.