Hopp til hovedinnhold

Kurs

Unge funksjonshemmede tilbyr kurs, foredrag og innlegg til våre medlemsorganisasjoner. 

Tema:

 • Funksjonshemming og arbeidsliv: muligheter og rettigheter
 • Tilrettelegging under utdanning
 • Jobbsøkerprosessen for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Hvordan starte internasjonalt arbeid og hvordan påvirke på internasjonalt nivå?
 • Likestillings- og diskrimineringspolitikk
 • Brukermedvirkning
 • Likepersonsarbeid og regelverk for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
 • Kommunikasjons- og mediestrategi
 • Organisasjonsarbeid: oppstart og videreutvikling av organisasjoner for funksjonshemmede
 • Sjeldne diagnoser og overganger i helsevesenet
 • Ungdomshelse
 • Seksualitet og funksjonsnormer

Vi tilpasser gjerne tematikken til deres behov og ønsker.

Kontakt organisasjons- og økonomisjef Mads Johansson på mads@ungefunksjonshemmede.no for mer informasjon.

Kurs hos LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har et fast kurstilbud som alle kan benytte dere av. Les mer her.

Kursvirksomhet

Unge funksjonshemmede har med jevne mellomrom kurs for våre medlemsorganisasjoner.

Vi ønsker å bygge organisatorisk og politisk kompetanse i organisasjonene.

Dersom dere har noen kursønsker setter vi pris på innspill, send e-post til post@ungfunk.no