Hopp til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Her finner du praktisk informasjon om generalforsamlingen 2017 når den er klar.

Unge Funksjonshemmedes generalforsamling finner sted fra 3. - 5. november, på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. 

hotellets nettsider finner du det meste av informasjon som du kan ha behov for.

Hotellet ligger på Gardermoen flyplass, utenfor Oslo sentrum.

Mat og allergier

Trenger du spesiell tilrettelegging på matfronten gir du enten beskjed i det du melder deg på eller ved å sende en e-post til: mads@ungefunksjonshemmede.no

Har du spørsmål underveis i møtet kan du ta kontakt med noen i styret eller sekretariatet. Det er en stor fordel om vi kjenner til allergier på forhånd slik at vi kan sørge for god tilrettelegging. Hotellet har både universelt utformede rom og allergirom uten tepper, samt teleslynge ferdig installert i møterom. Det hele skal være godt tilrettelagt, men dersom det skulle være noe må du bare gi beskjed.

Skjema for personlig informasjon

På arrangementer i Unge funksjonshemmede har vi en ordning der alle deltagere får utdelt et skjema for informasjon om diagnoser og annet det kan være viktig at vi vet dersom du skulle få et illebefinnende. Å fylle ut skjemaet er selvsagt helt frivillig, men kan være en fordel i tilfelle akutt sykdom. Skjemaet leveres til generalsekretær Synne som er ansvarlig for dette. Hvert enkelt skjema leveres i en lukket konvolutt. Denne åpnes kun dersom det skulle bli aktuelt (illebefinnende eller lignende). Ved slutten av kurset/møtet returneres skjemaene til den enkelte. Skjemaet blir delt ut til alle ved ankomst.

Observatører og delegater

Unge Funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner er delt inn i ulike kategorier og har delegater og observatører deretter. Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett mens observatører har talerett og forslagsrett. Organisasjoner som har både delegater og observatører på generalforsamlingen må selv melde fra hvem som er observatører og hvem som er delegater.

Betaling

Organisasjonene må betale egenandel på 500 kr pr deltaker på generalforsamlingen. Pris for delegat og observatør er den samme. Faktura vil sendes organisasjonene i etterkant av møtet. Dersom deltakere ikke møter opp som avtalt vil de belastes for no-show. Dersom organisasjonen har svært dårlig økonomi kan Mads kontaktes for egen avtale, på mads@ungefunksjonshemmede.no.

Reise

Organisasjonene og deres deltakere må selv bestille og betale reisen.

Annet

Dersom det skulle være noe annet praktisk kan du kontakte sekretariatet, så gjør vi vårt beste for å besørge at alle forhold er så gode som mulig. Mer informasjon og program blir sendt ut i 2. innkalling innen fristene som er fastsatt i Unge funksjonshemmedes gjeldende vedtekter.