Hopp til hovedinnhold

Bruk oss

Unge funksjonshemmede er til for sine medlemsorganisasjoner. Vi håper derfor å bli spurt om hjelp til mangt og mye.

Hvorfor?

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for mer enn 30 ulike organisasjoner for ungdom med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom. Vi er til for å drive et interessepolitisk arbeid på vegne av medlemsorganisasjonene. I tillegg ønsker vi så sant det er mulig å hjelpe organisasjonene med andre ting.

Hva kan vi gjøre?

Vi kan gi gode råd i organisatoriske og økonomiske spørsmål. Vi er spesielt opptatt av å gi råd om hvordan organisasjoner kan bygge seg sterkere og bli mer synlige. Vi ønsker også å støtte en utvikling mot mer selvstendige ungdomsorganisasjoner, med egne demokratiske strukturer.

Vi kan også komme på arrangementer i organisasjonene og snakke om ulike områder:

  • Organisasjonsbygging og rekruttering
  • Styrearbeid
  • Politisk påvirkningsarbeid

 

Er det noe vi kan hjelpe din organisasjon med? Ta kontakt med oss ved å sende en mail til post@ungefunksjonshemmede.no.