For medlemsorganisasjoner

Unge funksjonshemmede er til for våre medlemsorganisasjoner. Kan vi hjelpe din organisasjon med noe? Ønsker din organisasjon å bli medlem av paraplyen Unge funksjonshemmede? Ta kontakt med oss.

For medlemsorganisasjoner

Medlemstilbud

Unge funksjonshemmede tilbyr ulike tjenester til medlemsorganisasjonene.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Unge funksjonshemmedes høyeste organ.

Bli medlem

Sammen er vi sterke! Bli med i kampen for deltakelse og samfunnsmessig likestilling for barn og ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116